Chính sách an toàn

Chính sách của PLC về Sức khỏe – An toàn – Môi trường

Khởi nguồn chính sách:

 1. Con người luôn là nhân tố quan trọng nhất trong tất cả mọi trường hợp. Sức khỏe và an toàn của con người luôn luôn là nhân tố được ưu tiên hàng đầu. Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của PLC.
 2. Tiến độ, chất lượng là nhân tố quyết định tới sự thành công về hiệu quả kinh tế của mỗi công trình và là nhân tố ảnh hưởng tới sự sống còn của PLC.
 3. Cân đối hài hòa các nguồn lực để giữ gìn môi trường xung quanh, đảm bảo phát triển bền vững.

Những cam kết:

 1. Đảm bảo toàn bộ đội ngũ lãnh đạo và toàn thể CBCNV của PLC đã nhận thức sâu sắc được việc giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn cho mình và mọi người xung quanh.
 2. Phân bổ nguồn lực của doanh nghiệp cho công tác sức khỏe, an toàn và môi trường một cách hợp lý, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.
 3. Coi trọng việc phát triển bền vững và từng bước xây dựng lý tưởng này thành một bộ phận quan trọng trong triết lý kinh doanh của doanh nghiệp.

Triển khai chính sách:

 1. Chính sách sức khỏe – an toàn – môi trường của PLC được chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc doanh nghiệp để đảm bảo tính độc lập và sâu rộng tới khắp các phòng ban cũng như toàn thể CBCNV.
 2. Đảm bảo toàn thể CBCNV luôn được kiểm tra sức khỏe định kỳ và luôn có sức khỏe tốt nhất và được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cũng như những phân tích rủi ro của công việc khi triển khai những nhiệm vụ được giao.
 3. Tổ chức huấn luyện về công tác an toàn theo chính sách của PLC trên cơ sở tôn trọng và đảm bảo tuân thủ các quy địn của pháp luật hiện hành cho những nhân viên mới, cũng như kiểm tra thường xuyên việc triển khai công tác an toàn đối với toàn bộ công ty.
 4. Tuyệt đối tuân thủ việc kiểm định theo quy định của pháp luật cũng như việc bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và hoạt động kiểm tra hàng ngày, kiểm tra trước khi vận hành đối với tất cả các thiết bị.
 5. Đảm bảo tất cả các công cụ, dụng cụ được sử dụng trong công tác nâng hạ và các điều kiện làm việc phải được đảm bảo an toàn trước bất kỳ hoạt động nào.
 6. Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường làm việc tới toàn thể CBCNV ngay từ trong sinh hoạt cá nhân hàng ngày.

Giám đốc

Vũ Xuân Kết

Phát hành: ngày 14/05/2014

Kiểm tra lại ngày: 14/02/2020

Ngày kiểm tra lần tới: 14/02/2021

 
Mời các bạn đánh giá!